Strandgata 70, 3340 Åmot

Kontraindikasjoner og sikkerhet

  • Forside
  • Kontraindikasjoner og sikkerhet
thumbnail

Pasienter med pacemaker eller annen type implantert elektrisk enhet.

Den eneste absolutte kontraindikasjonen for bruk av Energi og Elektroterapi er advarselen om å ikke plassere en aktiv applikator over en implantert elektrisk enhet som en pacemaker, chochleaimplantat som er festet i ørets sneglehus, og bidrar til at lyden kan oppleves av en person som er døv eller som har betydelig nedsatt hørsel, intratekal pumpe som brukes til å levere via et kateter medisiner direkte inn mellom ryggmargen og den beskyttende kroppen som omgir ryggmargen. osv., fordi magnetfeltet kan slå av enheten eller på annen måte forstyrre dens funksjon. Det er stadig flere tilgjengelige MR-betingede implanterte elektroniske enheter som er trygge med Energi og Elektroterapi.

Organtransplanterte pasienter.
Energi og Elektroterapi er også kontraindisert for disse pasientene, siden de tar immundempende medisiner for å forhindre organavstøting. Det er en sjanse for at Energi og Elektroterapi kan stimulere eller aktivere en mer aggressiv avvisningsprosess ved å stimulere immunsystemet. Energi og Elektroterapi-interaksjonerer med immunsuppressive medisiner som er demping av immunreaksjoner eller immunsystemets funksjon kan være uforutsigbare.

Implanterte metaller.
Ekstremt høyintensive Energi og Elektroterapier bør brukes med forsiktighet eller med profesjonell veiledning for personer med implanterte metaller, som ledderstatninger, tannimplantater, mekaniske hjerteklaffer, metallstenter eller metallstifter, fordi Energi og Elektroterapi med ekstrem høy intensitet kan stimulere nervene i området av metallet, noe som kan forårsake sterk smerte.

Svangerskap
Selv om det ikke er bevis på skade, er sikkerheten til Energi og Elektroterapi ikke bevist under graviditet.

Aktiv blødning eller Graves sykdom.
Energi og Elektroterapi bør brukes med forsiktighet ved Graves sykdom eller ved aktiv blødning.

Anfall.
Det er vitenskapelige holdepunkter som tyder på at Energi og Elektroterapi ikke fremprovoserer anfall, for eksempel migrene- eller epilepsianfall. Diagnosen epilepsi omfatter flere ulike sykdommer og syndromer, hvor gjentatte epileptiske anfall skyldes cerebrale funksjoner. Seponering av medisiner må avtales med lege.

shape
shape

Kan jeg benytte en slik behandling parallelt med annen behandling?

Det er uproblematisk å få Energi og Elektroterapeutisk behandling parallelt med behandlingen som tilbys i det offentlige helsevesenet.