Strandgata 70, 3340 Åmot

Mikrostrøm og frekvensterapi

 • Forside
 • Mikrostrøm og frekvensterapi
thumbnail

Hvem trenger en slik behandling?

Alle som har fysiske eller psykiske utfordringer. Fordi det:

 • Forsterker avgiftning av kroppen
 • Det reduserer toksiske belastninger i kroppen og organene
 • Aktiverer blodsirkulasjonen og metabolismen, det vil si stoffskiftet eller forbrenningen som det også kalles
 • Energi økning til kroppens celler
 • Nedsatt svetting
 • Redusert kroppslukt
 • Vektredusering

Sterke og frisker celler er grunnlaget for god helse.

Hvordan virker Energi og Elektroterapi
Energi og Elektroterapi forklarer kroppens elektromagnetiske sammensetning og funksjon, cellenes frekvensbaserte egenskaper og kommunikasjonen mellom cellene. Energi og Elektroterapi representerer nå den nye generasjonens medisinske tenkning og de nyeste teknologier innen undersøkelse og behandling. Energi og Elektroterapi er en fellesbetegnelse for metoder der man kommuniserer med kroppen på cellenivå ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser eller gjennom avlesning og omprogrammering av underbevisstheten. Hver celle i kroppen har en resonansfrekvens. Et hvert organ eller funksjon i kroppen har derfor et frekvensspekter, og disse frekvensspektrene endres når det oppstår ubalanser eller man blir syk. Hjernen er ansvarlig for å avlese disse frekvensspektrene og sender korrigerende frekvenser tilbake når det oppstår ubalanser. Men når kroppen blir for mye belastet klarer den ikke dette tilfredsstillende. Da må man hjelpe hjernen med å sette i gang de ulike funksjonene kroppen har for å løse problemene. Dette kan man gjøre med Energi og Elektroterapeutiske behandlingsapparater. Man sender inn elektromagnetiske frekvenser i samme frekvensspekter som det hjernen burde sendt for å korrigere problemet. Apparatene kan sende frekvenser langt kraftigere, og man kan derfor oppnå raskere og gode resultater. Apparatet skanner, måler, analyserer og gir behandling.

Effekten av en slik behandling
Etter å ha brukt Energi og Elektroterapi alt fra en til flere ganger, rapporteres det om reduserte smerter, mer bevegelighet, bedre blodsirkulasjon, redusert inntak av smertestillende midler samt mer fysisk og psykisk stabilitet.

Resonans-vegring
Resonans-vegring eller blokkering kan oppstå dersom man ikke er villig til å åpne opp, være mottagelig og vise imøtekommenhet. Dersom du ignorerer henvendelser-, vil du mest sannsynlig møte en nøytral reaksjon, men du kan også møte irritasjon. Ingen kommer inn til et menneske som er «omgitt av en mur av is». Våg å åpne opp, for at andre mennesker er der for deg. Ved å ta imot råd, tips og veiledning. Still spørsmål, be om utvidet samtale og få hjelp på veien.

shape
shape

Resonans

Resonans er hvordan «budskapet» (frekvensen) blir mottatt. I en celle eller et organ med nedsatt funksjon, vil resonansen være mottakeligheten på frekvensen. Responsen på resonansen avhenger av hvor nedsatt funksjonen i cellen eller organet er. Det vil si at et menneske som er sykt vil ha redusert respons, det tar lengre tid å opprette en god funksjonalitet på cellene og organene, enn hos en som er friskere.

Det er uproblematisk å få Energi og Elektroterapi behandling parallelt med behandlingen som tilbys i det offentlige helsevesenet.

I en behandlingssituasjon er oppgaven å finne å behandle disse ubalansene. Alle kroniske og akutte sykdommer ligger på cellenivå. Cellemembranpotensialet (spenningsforskjellen utenfor og inni cellene) blir redusert. I en sunn, ung og frisk celle vil spenningen i cellemembranpotensialet ligge på mellom -70 og -100mV. Dette sikrer cellemembrantransporten og energiproduksjonen i mitokondriene (kraftverket i hver celle), slik at næringsstoffer blir fraktet inn i cellene og avfallsstoffene blir fraktet ut av cellene. Med økende alder og sykdom reduseres denne spenningen i cellene til -40 eller -50mV og smerter og betennelser oppstår – synker spenningen i cellen ytterligere til -15mV vil alvorlige sykdommer som kreft eller andre autoimmune sykdommer oppstå. Ved -15mV er cellenes energi redusert så mye at det på grunn av sitt «overlevelsesinstinkt» begynner å kontrollere cellene ukontrollert og celledeling oppstår. Det kan oppstå skader (mutasjoner) i cellenes arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter hvert som disse cellene fortsetter å dele seg ukontrollert, skjer det en opphopning av syke celler i organet der veksten startet og det vil etter hvert dannes svulst. Alle sykdommer er en nedbryting av cellemembranpotensialet. Terapeutens oppgave vil nå være å reversere denne prosessen ved å gi cellene et sunt potensial på mer enn – 70mV. For å gjøre dette må cellenes miljø balanseres og gjøre det ekstracellulære rommet elektrisk. Hvis cellene er sure, har det for få negative ladningsbærere og dermed svekkes det negative potensialet til cellene.

Hvordan du tenker har stor innvirkning på din helse. Følelsesmessige traumer gjør det ekstracellulære miljøet surt og undertrykker dermed cellemembranpotensialet. Elektromagnetiske felt er nøkkelen til cellekommunikasjon og da benyttes elektriske frekvenser (mikrøstrømmer). Ved å finne de rette frekvensene, bruke mikrostrøm og med de rette bølgeformene kan cellemembranpotensialet gjenopprette ATP-produksjonen (energien) i cellene med opptil 500 prosent, proteinsyntesen økes og cellemembrantransporten økes med opp til 250 prosent. Dette foreligger det vitenskapelig studier på.

>Årsakene til sykdommen blir analysert og balansert og resten av cellenes elektrisitet gjenopprettes ved hjelp av frekvensbaserte mikrostrømmer som Energi og Elektroterapi. Ved å velge type sykdom eller indikasjon vil systemet i Energi og Elektroterapi finne de aktuelle frekvensene. Parallelt med en slik behandling er det viktig å hjelpe nyrene og leveren med utrensning, det vil da være naturlig å bruke preparater som støtter nyrer og lever i en avgiftningsprosess. Energi og Elektroterapi gjenoppretter cellemembranpotensialet ved hjelp av mikrostrøm og frekvenser.

Cellespesialistene Dr. Robert O. Becker og Dr. Bjørn Nordenstrøm har oppdaget at nesten alle akutte og kroniske sykdommer kan være forårsaket av nedsatt spenning i cellemembranen. Hovedårsaken til en nedsatt spenning i cellemembranen er et for surt miljø i cellene. Dette betyr at det er for få elektroner i cellemiljøet og dermed redusert pH.

Du trenger ingen henvisning for å bestille time hos meg, og du må heller ikke ha noen diagnose. Den første samtalen kan virke litt overveldende og det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte, derfor har jeg utarbeidet et spørreskjema som du fyller ut.

Energi og Elektroterapi reverserer og gjenoppretter den naturlige spenningen i cellemembranen. Mikrostrømmer kommuniserer med cellene via frekvenser. I en systematisk behandling brukes håndelektroder og gjennom disse blir frekvensmodulerte mikrostrømmer tilført kroppen. Mikrostrømmer kan gjenopprette en normal fysiologisk tilstand. Derfor er det nødvendig å gjøre cellenes miljø, elektrisk nøytralt. Dersom det er for surt, er det for lite frie negative ladninger, noe som svekker det negative elektriske potensialet i cellene. Cellemembranens spenning kan reduseres med Energi og Elektroterapi.

En økt forståelse for immunsystemets mekanismer vil kunne bidra til reduserte psykiske lidelser og fysiske sykdommer. Ved å tilpasse og behandle den enkelte, samtidig som det kan benyttes forebyggende tiltak. En av løsningen er å lære seg å gjenkjenne stressende situasjoner og stoppe opp, før den påvirker deg. Slik kan du ta kontroll over stresset, før det tar kontroll over deg, dine følelser og stresshormoner.

  Kroppen gjenspeiler cellenes spenning På det ytre kan dette arte seg som:
 • Hevelser
 • Overvekt
 • Slapp, nedsatt spenst i huden


 • På det indre kan det påvirke:

 • Ditt sinn og dine følelser
 • Lite energi
 • Slitenhet/tretthet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Indre og ytre stress

Pågår dette over tid, kan organenes funksjon nedsettes og sykdom vil kunne oppstå.

Tegn på nedsatt cellemembranpotensialet Unormale blødninger, nattsvette, vekttap eller feber uten grunn, kuler eller hevelser som ikke pleier å være der, sår på kroppen du ikke vet hvor kom fra, endret avføringsmønster over tid, tørrhoste uten at du er syk, forandringer på føflekker, dårlig kondisjon, åndenød, belastningssymptomer fra kroppen, særlig beina, psykiske problemer, som nedsatt selvfølelse og tendens til depresjon, fedme fordi kroppen har ikke spenning nok til å rydde opp i de frie radikalene.
Mikrostrømteknologien fungerer som en «visking» på vevet i motsetning til å «rope» på det. Mikrostrømmene kan gjenopprette den metabolske aktiviteten i cellene på det aktuelle området. Noe som kan redusere inflammasjon og smerter, fordi det blir økt transport av næringsstoffer til og avfallsstoffene fra cellene. Elektrostimulering med bestemte frekvenser og intensitetsnivåer kan øke produksjonen av ATP (adenosintrifosfat), ATP blir lagret i cellene for å bli brukt når cellene trenger energi, cellene bruker energi til regenerering og restitusjon.

En rekke smertefulle kroniske og akutte tilstander kan skyldes ubehandlet betent vev. Skadet vev viser økning i bio-elektrisk impedans (motstand i kroppen) og bremser helbredelsesprosessen. Transport av næringsstoffer til og avfallsstoffer fra cellene er kompromittert og forårsaker inflammasjon.
Når de beste cellene hjelper de som er dårligere stilt, blir alle sterkere.
Er den nedsatte spenningen i cellemembranen årsaken til de fleste plager og sykdommer?

Siden hjernen er den øverstkommanderende generalen, er det viktig å passe ekstra godt på hjernen. Hjernen består av 60% fett og den trenger omega 3 og 6 for å fungere optimalt. En fettfri diett vil kunne påvirke hjernens funksjoner. Fett er en del av hjernestrukturen og påvirker dens yteevne. Hjernen og nervesystemet trenger fett fordi fett isolerer elektrisitet på en utmerket måte. Dermed kan nevronene og ulike deler av hjernen kommunisere med hverandre ved hjelp av elektriske impulser. Uten fettet som dekker nevronenes aksoner (kalt myelin) vil impulsen som sender informasjon bli spredt utover og den vil ikke nå sin destinasjon. I tillegg kan det oppstå skader på hjernenervene. Hjernen og netthinnen består av fettsyrene EPA, DHA og GLA og øyet, hjernen og sentralnervesystemet er helt avhengig av disse fettsyrene for å opprettholde en normal aktivitet.