Strandgata 70, 3340 Åmot

Energi og Elektroterapi

thumbnail

Hva er Energi og Elektroterapi?

Med Energi og Elektroterapi mener vi en kombinasjon av skolemedisin og komplementær/alternativ medisin. Vi bruker metoder hvor det finnes vitenskapelig dokumentasjon på sikkerhet og effekt. Restitusjon benytter moderne, medisinske CE-godkjente elektromedisinske apparater som understøtter naturlig helbredelse. Målingene har til hensikt å avdekke årsaker til helseproblemene i et helhetlig perspektiv. Det er av stor betydning for resultatene av en behandling å finne de underliggende årsakene til symptomer på sykdom for at klienten skal bli frisk.

Hvordan foregår en undersøkelse?
En behandling med Energi og Elektroterapi vil i de aller fleste tilfeller starte med en renseserie av kroppen. Det vil si vi kjører ulike programmer som omfatter ulike organer, samt psykiske og fysiske funksjoner i kroppen. Dette er en omfattende prosedyre, og gjøres for at din kropp skal ha de beste forutsetninger for å oppnå god helse. Hver prosedyre med rens tar 1-2 timer. Når denne renseprosessen er utført, tilbyr vi en funksjonell helseanalyse. Klinikken tilbyr generelle helseanalyser for på generelt grunnlag å avdekke næringsmangler (mineral-tungmetall-analyse), svakheter i ryggsøylen og elektrisk balanse med mer. Vi gjør en relativt omfattende funksjonell analyse av klientens nåværende tilstand sett i et helhetlig perspektiv. Vår funksjonelle analyse erstatter ikke legeundersøkelser og konvensjonelle diagnoser, men kan ses på som en komplementerende vurdering av kroppens funksjonelle tilstand. På bakgrunn av det vi omtaler som en helseanalyse kan vi gi råd om kosthold, kosttilskudd og mulige strategier for å underbygge kroppens evne til selvhelbredelse. Den omfattende funksjonelle analysen blir i praksis 2-3 klokketimer og avsluttes med elektromedisinsk velværebehandling og råd om kosthold og kosttilskudd når klienten ønsker dette. Energi og Elektroterapi reaktiverer cellene ved hjelp av mikrostrømmer/frekvenser, stimulerer og regulerer de indre organenes funksjoner og har som formål å fjerne blokkeringer, slik at immunsystemet styrkes og naturlig avgiftning gjennom lymfesystemet oppstår.

Denne type behandling styrker hele kroppen – psykisk, emosjonelt og fysisk ved å tilføre kroppen mer energi, slik at kroppen kan gjøre jobben selv.

Rensing er en behandling utført innenfor visse programmer og i perioder for å frigjøre kroppen fra giftstoffer som kan ha blitt produsert på grunn av en usunn livsstil, dårlig kosthold eller miljøfaktorer.

 • Boost immunforsvaret
 • Gå ned i vekt – vektproblemer?
 • Få bedre blodsirkulasjon
 • Energiboost kroppent
 • Rens nyrer og lever
 • Reduser betennelse, muskel-, ledd problemer, urinsyre
 • Hjelp kroppen å kvitte seg med de frie radikaler
 • Reduser hevelse/ødemer i kroppen
 • Frie radikaler er gift og tungmetaller
 • Reduser ubehagelig hjerterytme
 • Økt blodgjennomstrømming hjelper musklene til bedre ytelse og restitusjon.
shape
shape

Alle trenger rensing.

Alle av oss er i mindre eller større grad stresset av en stadig oppbygging av giftstoffer, kjemikalier, bakterier, parasitter, industrielle avfallsstoffer, ugressmidler, plantevernmidler, tilsetningsstoffer og tungmetaller som vi ubevisst tar opp fra maten, kosmetikk, luft, vann og til og med fra amalgam fyllingen i tennene. Amalgam inneholder kvikksølv.

Dessuten blir mennesker utsatt for konsentrerte doser med potensielt skadelige kjemikalier, hormoner og antibiotika fra kjøtt og meieriprodukter som konsumeres.

Disse metodene brukes for å avdekke helsetilstanden din.
Hvor mye funksjonell energi har kroppen din, samt tilstanden i de ulike systemene og organene og den psyko-emosjonelle balansen som er i det øyeblikket bildet ble tatt. Systemet gir ingen konklusjoner om den funksjonelle og psyko-emosjonelle tilstanden. Det gir ingen diagnoser. Det er ikke ment for diagnose av sykdomstilstander og sykdommer. For å skildre funksjonssvake punkter i kroppen er det effektivt. Alle metodene som blir brukt må ses i sammenheng for å analysere å få en bedre forståelse av din helsetilstand.

Behandlingsprinsippet.
For mange toksiner i våre omgivelser belaster våre organer. Energi og Elektroterapi hjelper din kropp å redusere belastningene. Behandlingsprinsippet for dette apparatet er å understøtte de selvkorrigerende mekanismene som allerede finnes i kroppen. Energi og Elektroterapi er en fellesbetegnelse for metoder der man kommuniserer med kroppen på cellenivå ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser. Metoden utnytter kroppens informasjonssystem til å lese av og korrigere ubalanser ved hjelp av datastyrt apparatur. I behandling med Energi og Elektroterapi gis det en ikke hørbar musikalsk symfoni av frekvenser med dette systemet, for å forandre klientens felt til en harmonisk tilstand.

Smertefri behandling.
Energi og elektroterapi og kranie-sakral stimulering er begge smertefrie, behagelige behandlinger og under energi og elektroterapi kan du ligge og slappe av eller sove. Etter renseprosedyren og testene vil behandlingene rullere mellom energi og elektroterapi og kranie-sakral stimulering. En vurdering vil bli foretatt underveis. Behandlingsoppsettet er basert på generelt grunnlag. Ingen er like og vi tar til oss behandling ulikt. Alt avhenger av hvor stor motstanden i kroppen er. Desto større motstand, desto oftere bør behandlingen gjøres. Med motstand menes forkalkninger, frie radikaler og fett.

Antall behandlinger vil alltid variere fra menneske til menneske og hva som forårsaker helseproblemet ditt. Noen vil trenge flere enn andre og alt avhenger av hvor flink du er til å endre på livsstil og hvor mye motstand som finnes i kroppen.

Du trenger ingen henvisning for å bestille time hos meg, og du må heller ikke ha noen diagnose. Den første samtalen kan virke litt overveldende og det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte, derfor har jeg utarbeidet et spørreskjema som du fyller ut.

Hva kan behandles:
Energi og Elektroterapi og Kranie-sakral stimulering virker på mange ulike nivåer og påvirker ulike strukturer innad i kroppen, det vil si muskel-, skjelett-, nerve-, kardiovaskulære, immunsystemet, organer, bindevev og væsker og energisystemer i kroppen. Energi og Elektroterapi og Kranie-sakral stimulering behandler hele menneske. Et skjevt bekken kan både forårsakes av patologien i selve bekkenet eller i ryggsøylen, men skyldes som oftest beinlengdeforskjell.

Slik foregår en behandling:
Behandlingen foregår ved at klienten ligger fullt påkledd på en seng og du vil få to elektroder som du holder i hendene. Jeg vil gjøre ulike skanninger. Vi får da svar på hva som belaster kroppen, dette kan være: bakterier, virus, parasitter, innvollsorm, tungmetaller, fysiske og/eller emosjonelle ubalanser. Mikroorganismer forstyrrer cellenes funksjoner og kan være årsaken til de problemene og symptomene du har.
Under behandlingen ligger du og slapper av, kanskje sovner du litt – den optimale effekten oppnås i våken tilstand, med mindre ditt problem er konstant uro. Da er jo søvn en tiltrengt tilstand. Under hoved-behandlingen skal stillhet praktiseres.

Effekten av en slik behandling.
Etter å ha brukt Energi og Elektroterapi alt fra en til flere ganger, rapporteres det om reduserte smerter, mer bevegelighet, bedre blodsirkulasjon, redusert inntak av smertestillende midler, mer energi og en generell forbedring psykisk og fysisk.
I dag vet vi mye om hvilke frekvenser som kan gjøre hva. Apparatene vi bruker aktiverer kroppens elektromekaniske systemer. Energi og Elektroterapi apparater brukes daglig på flere norske sykehus, smerteklinikker og av terapeuter rundt i landet.

Analysetolkning.
Analysen for den systematiske terapien innen Energi og Elektroterapi skal ikke forstås, videreføres eller prosedyres som en medisinsk diagnose. På grunn av den underliggende analysemetoden, er de ikke akseptert av moderne vitenskap og ortodoks medisin. Energi og Elektroterapi skal forstås som bioenergetiske balanseringsmetoder innen alternativ medisin. Dette er et effektivt informasjonsfeltdiagnostisk apparat. Det er viktig å ikke likestille disse analyseresultatene med medisinske diagnoser.
Den datastyrte programvaren inneholder foruten omfattende frekvensdatabaser, gullfrekvenser. Dette er 130.000 frekvenser som er knyttet til ca. 1500 indikasjoner. Man kan legge til spesifikke frekvenser i en liste og det bør være fokus på formålet for en slik behandling. Det blir valgt frekvenser ut ifra hva analysen indikerte og symptomene som klienten legger frem.

Nyrene vil for eksempel være med da disse er berørt av nesten alle kroniske sykdommer. Det samme gjelder for leveren og andre viktige organer. Dersom man ikke oppnår fremdrift, kan man søke opp nye frekvenser og gjenta prosessen.

Trenger du å «lade batteriene» - snakk med meg.